Історія Науково-методичного центру дзвонового мистецтва

ПРОБЛЕМА:

Нині ми переживаємо період національного відродження, повертаємося до втрачених кращих традицій нашого народу, намагаємося стати в рівень з європейськими державами. В цей період неухильно зростає значення релігійної моралі.

Наше суспільство перебуває в тривозі за нашу молодь, що подекуди виявляє суспільну пасивність. Необхідно виховати в молодих людях духовність, дати можливість отримати знання, спонукати до творчості і дослідництва, прищепити любов до культурної спадщини України.

Традиційний символ християнства – дзвони – були відомі людям ще з древніх часів. За всю історію людства вони мале різноманітне призначення. Дзвін, один з найдавніших предметів матеріальної культури, привертає увагу багатьох спеціалістів, дослідників та науковців.

Цим і зумовлено було створення Науково-методичного центру дзвонового мистецтва при Волинській обласній організації Українського товариства охорони пам’яток історії і культури.

Оскільки в Україні на час створення (2006 рік) таких центрів не було – виникла потреба у систематизації досвіду.

МЕТА І ЗАВДАННЯ:

- Виявлення, вивчення, збереження пам’яток ливарного мистецтва та дзвонової спадщини України;

- відродження духовних та народних звичаїв, популяризація дзвонового мистецтва, вивчення історії дзвонів;

- збереження і поширення традиційного мистецтва гри на дзвонах, оволодіння практичними навиками дзвонової гри;

- примноження та відтворення славних традицій дзвонового та ливарного мистецтва;

- наукове дослідження архівних та музейних документів і матеріалів по ливарництву та історії дзвонів;

НАПРЯМКИ РОБОТИ:

- Науково-пошукові експедиції по виявленню, дослідженню, опису та реєстрації дзвонів по Волині і Україні в цілому;

- фото фіксація дзвонів на дзвіницях;

- паспортизація дзвонів і взяття на облік як пам’яток мистецтва, що збереже дзвони від подальшої втрати через необлікованість та байдуже ставлення користувачів;

- складання реєстру щодо пам’яток з метою їх збереження;

- здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про охорону культурної спадщини;

- пошук дзвонарів старшого покоління, запис їх дзвонінь та спогадів;

- документування, оцифрування, нотація та аудіовізуальний записи традиційних форм дзвоніння і на сучасних електронних носіях з метою збереження та подальшого розповсюдження;

- ознайомлення членів Центру з відлиттям дзвонів на Нововолинському ливарному заводі;

- оволодіння практичних навиків дзвонової гри, та відродження традицій православних дзвонінь;

- проведення наукових конференцій, фестивалів, та концертів гри на дзвонах на різних дзвіницях Волині, обмін досвідом дзвонової гри, різних технік і мелодій дзвоніння;

- видавнича діяльність по досліджених матеріалах, занесення зібраної інформації в картотеку та банк даних;

- наукова обробка інформації про дзвони у минулому і сьогоденні;

- створення методичних посібників для організації та діяльності шкіл дзвонарів;

- проведення майстер-класів гри на дзвонах;

- тренінгові курси по традиційному мистецтву дзвоніння;

- надання методичних консультацій по влаштуванні, музичній настройці дзвіниць, підборі дзвонів, монтажу пульта для дзвонарів;

- визначення потреб та стратегій, спрямованих на покращене збереження дзвонів;

- взяття під охорону старих дзвонів, як нововиявленну памятку культурної спадщини;

- спеціальне навчання з питань збереження пам’ятки і догляду за ними.

ОБГРУНТУВАННЯ:

Є спеціалісти, що мають досвід наукової та практичної роботи в галузі ливарництва дзвонів та дзвонового мистецтва, що можуть вести наукову та практичну роботу з членами центру, є певні контакти із зарубіжними науковцями та фахівцями в цій галузі.

Частина довгострокової програми: «Дзвони, історія, практика» паралельно займе дослідження історії дзвонів краю та України. Необхідне також опрацювання матеріалів і документів в архівах та музеях, а також записи гри на дзвонах старших дзвонарів.

Крім наукової роботи центр займається також практичною діяльністю по оволодінню навиків гри на дзвонах та проведення тренінгів та майстер-класів.

Запропоноване методикою включає:

- Розробку Положення про Науково-методичний центр дзвонового мистецтва;

- розробку та виготовлення буклету про Центр;

- узгодження дослідницької (наукової) та практичної програми;

- план тематичних досліджень;

- залучення до роботи досліджень активістів центру;

- узагальнення досліджених матеріалів;

- паспортизація описаних дзвонів;

- видання каталогу дзвонів України.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

- Створення реальної можливості для вивчення, дослідження, відновлення традицій та популяризації пам’яток ливарництва та дзвонового мистецтва,

- наявність підготовлених спеціалістів дзвонового мистецтва.

ПЕРСПЕКТИВА:

- Поширення власного досвіду в галузі дзвонового мистецтва;

- створення картотеки та банку даних по результатах наукових

досліджень;

- видання наукових праць; каталогів

- створення школи дзвонарства та проведення майстер-класів;

- проведення конференцій, семінарів, фестивалів та виставок.

ПІДСУМОК:

Реалізація цього проекту не лише посилюватиме інтерес до історичного минулого, а й сприятиме вихованню у громадськості шанобливого ставлення до історичних пам’яток, вихованню духовності, розвиватиме внутрішню культуру, викликатиме прагнення творити добро, любов до Бога і людей.

Поряд з тим ітиме реклама-пропаганда дзвонарських традицій за участю ЗМІ.

Науково-методичний центр дзвонового мистецтва підтримуватиме тісні контакти з організаціями та установами, у коло компетентності яких входить турбота про охорону пам’яток культурної спадщини.

Оригінальність ідеї, що лягла в основу створення Науково-методичного центру дзвонового мистецтва, полягає не тільки в науковому дослідженні історії дзвонів та пошукових експедиціях, а в практичному навчанні дзвонарів на своїй дзвіниці-тренажері, а також в тім, що слухачі будуть проходити практику навчання дзвоніння на різних дзвіницях міста та області, обмін досвідом майстерності гри між дзвонарями, проходження практики на ливарному заводі, узагальненні різноманітних технік дзвоніння, навики роботи з різноманітними системами розміщення дзвонів, узагальнення історичної та музичної спадщини дзвонарного мистецтва, проведення по даній темі майстер-класів, конференцій, фестивалів, концертів, виставок, систематизація досвіду, надання різноманітних методичних консультацій, видання наукових праць та каталогів.

Для виконання проекту передбачається залучення спонсорської допомоги, благодійних та членських внесків, добровільних пожертвувань.

Інформацію про наш Центр можна знайти на сайті:

www.nmc-dzvin.edukit.volyn.ua , ключове слово: науково-методичний центр дзвонового мистецтва

ПРАВА І ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ НМЦДМ:

- Для зарахування в НМЦДМ бажаючі подають заявку про вступ у члени ВОО УТОПІК. Всі члени центру являються також членами товариства охорони пам’яток, виконують вимоги Статуту товариства і Положення центру, згідно яких на них розповсюджуються права та обов’язки товариства і центру, а також сплачують вступні і членські внески;

- членами центру можуть бути громадяни, які досягли віку 14 років, та які сприяють вирішенню завдань, що визначаються Статутом ВОО УТОПІК і Положенням про НМЦДМ;

- члени центру проводять пошукові експедиції по виявленню пам’яток ливарного мистецтва, роботу з документами в архівах, музеях та працюють з місцевим населенням у пошуках інформації про дзвони;

- члени центру звітуються перед Радою ВОО УТОПІК за проведену наукову і пошукову роботу, доповідають про любу отриману інформацію про дзвони чи дзвонарів, або згадку про них в літературі, заносять дану інформацію в картотеку.

Кiлькiсть переглядiв: 450

Коментарi